Witamy na stronie Atut! - Polityka personalna
Kontakt
Adres korespondencyjny:

PPHU ATUT Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 25
40-467 Katowice
 
Biura i produkcja:
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
41-400 Mysłowice
 
tel. +48 32 317 18 60 / fax +48 32 317 18 89
Polityka personalna
Jesteśmy dumni z faktu, iż w ciągu wielu lat naszej działalności, nie redukujemy kadry, lecz ciągle wzbogacamy się o nowe zasoby ludzkie.
PPHU ATUT od początku swojej działalności konsekwentnie realizuje cele i zadania polityki personalnej. Ze względu na nowoczesny charakter firmy, bazującej na wiedzy i doświadczeniu zespołu, PPHU ATUT zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, specjalistów w zakresie zarządzania produkcji i systemów jakości, kadrę menadżerską specjalizującą się w budowaniu trwałych relacji, opartych na zaufaniu i uczciwości biznesowej z klientami w kraju i za granicą, własny dział konstrukcji i rozwoju oraz profesjonalny serwis. Obecny stan kadrowy został osiągnięty, dzięki:
  • wypracowaniu własnych metod prowadzenia rekrutacji pracowników,
  • podnoszeniu kwalifikacji zespołu poprzez udział w kursach, seminariach, konferencjach,
  • systemowi procedur badania poziomu zadowolenia i zaufania klientów
  •  zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków i profesjonalnych narzędzi pracy.