Witamy na stronie Atut!
Kontakt
Adres korespondencyjny:

PPHU ATUT Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 25
40-467 Katowice
 
Biura i produkcja:
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
41-400 Mysłowice
 
tel. +48 32 317 18 60 / fax +48 32 317 18 89
Zintegrowany System Sterowania ZSS- ATUT
Zintegrowany System Sterowania ZSS- ATUT opracowany został w celu zwiększenia bezpieczeństwa załogi i poprawy wydajności prac wydobywczych.
więcej >>>
System identyfikacji i lokalizacji środków transportu materiałów ATUT RFID
Monitorowanie środków transportu poziomego na powierzchni i w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego
więcej >>>
Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny typu PZW
PZW stanowią urządzenia i oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń i systemów oraz archiwizację danych.
więcej >>>
Iskrobezpieczna szkieletowa sieć światłowodowa ATUT-MFE
Budowa bezpiecznych, redundantnych, rekonfigurowanych połączeń sieciowych pomiędzy powierzchnią Zakładu Górniczego a jego poszczególnymi poziomami
więcej >>>
System łączności i bezpieczeństwa typu SSG-2
Łączność głosowa, sygnały rozruchowe, komunikaty słowne, funkcje obwodu bezpieczeństwa wzdłuż tras przenośników zgrzebłowych w obrębie ściany
więcej >>>
System sterowania przenośnikami typu SSP-1
System zapewnia funkcje sterowania i kontroli przenośników taśmowych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
więcej >>>
System monitorowania mediów technologicznych SMC-1
System SMC-1 umożliwia monitorowanie parametróweksploatacyjnych i sterowanie rozpływem mediów.
więcej >>>
Sterowanie maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji kopalń KWP-1
System sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń wraz z siecią rozpływową wody lodowej
więcej >>>
System iskrobezpiecznego monitoringu wizyjnego AT-VIDEO
System AT-VIDEO pozwala na uzyskanie obrazów w przestrzeniach, w których przebywanie ludzi powinno być ograniczone
więcej >>>
System iskrobezpiecznej telefonii cyfrowej typu ITC-1
System ITC-1 umożliwia łączność głośno-mówiącą w trybie half - duplex pomiędzy dwoma wybranymi urządzeniami.
więcej >>>